Căn Hộ Golden Mansion

THÔNG TIN DỰ ÁN

Client:
Căn Hộ Golden Mansion
Style:
Modern
Location:
Phổ Quang, Tân Bình
Surface Area:
130 m2