MINI Coffee Shop

THÔNG TIN DỰ ÁN

Client:
MINI Coffee Shop
Style:
Modern
Location:
Phan Xích Long, Phú Nhuận
Surface Area:
70 m2