Phan Văn Trị Villa

THÔNG TIN DỰ ÁN

Client:
Phan Văn Trị Villa
Style:
Tropica
Location:
Gò Vấp
Surface Area:
270 m2